طرز تهیه جوانه در منزل

در جوانه عدس و ماش دو ماده وجود داردکه وقتی وارد بدن می شود سلولهای سرطانی را به تدریج از بین می برد: یکی مانند سبزه های نوروزی، دانه های را شسته درظرفی ریخته و در جای گرم که هوا جریان دارد قرار داده و روی آنرا می پوشانیم تا سبز شود. ( از هر یک قاشق دانه ، 8-10 قاشق جوانه بدست می آید. )


روش صحیح تهیه کردن جوانه :
دانه ها را یک شب قبل شسته و خیس کرده در جای نیم گرم قرار داده و روز بعد آبکشی کنیدو در همان آبکش بگذارید تا آب آن گرفته شود.
دانه ها را در یک شیشه ریخته و پارچه ی مرطوبی روی آن بکشیدو هر صبح و شب کار آبکش کردن را انجام دهید. در تمام این مدت ظرف باید در جای تاریک باشد، 2 الی 3 روز بعد جوانه ها را از تاریکی در آورده و پشت پنجره و روبه آفتاب بگذارید بعد از 2 روز جوانه ها رشد کرده، آنها را در یخچال نگهداری و مصرف کنید.
جوانه ها را می توان در یک ظرف پر از آب ریخت و بهم زد تا پوسته ها روی آب بیاید و آنها را جدا کنید. البته پوست جوانه ها بسیار مفید و دارای فیبر می باشد.
/ 0 نظر / 44 بازدید