خبر فوری

از کلیه بیماران گرامی تقاضا می شود به منظور صدور کارت عضویت انجمن ایرانی سلیاک برای برخورداری از امتیاز دریافت محصولات بدون گلوتن تهیه شده در کارگاه انجمن از طریق فروشگاه اینترنتی یا مراکز فروش انجمن سلیاک مدارک خود شامل 2قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی وکپی صفحه اول دفترچه بیمه خود را به دفتر مرکزی انجمن واقع در اصفهان، خیابان شیخ مفید ، ساختمان کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم ، طبقه اول ، دفتر مرکزی انجمن ایرانی سلیاک به صورت حضوری یا از طریق کد پستی8164763353 ارسال نمایید.


/ 0 نظر / 45 بازدید